Login za poslovne korisnike

Korisničko ime


Lozinka


 
Pravni okvir

PRAVNI UVJETI I PRAVILA KORIŠTENJA WEB STRANICE DIV d.o.o.

Dobrodošli na WEB stranice DIV d.o.o.
Pregledavanjem ovih WEB stranica DIV d.o.o. (dalje u tekstu: Stranice), izričito prihvaćate slijedeće pravne uvjete i pravila korištenja ovih Stranica:

Korištenje sadržaja i funkcionalnosti Stranica podložni su utvrđenjima u ovim Pravnim uvjetima i pravilima korištenja Stranica, a odgovarajuće se primjenjuju i važeći propisi Republike Hrvatske.

Svi pa i pojedinačni elementi Stranica kojima se pristupa, bilo da su interaktivni ili ne, uključujući trgovačka imena, znakove, logotipe i oblikovanje, zaštićeni su odgovarajućim pravima na području intelektualnog vlasništva te su isti vlasništvo DIV d.o.o. Prema tome, zabranjeno je izdvajati, dekompilirati, distribuirati, modificirati, kopirati te na bilo koji način iskrivljavati odnosno lažno predstavljati ili prenositi bilo koji takav element.

Sadržaj odnosno dijelovi sadržaja ovih Stranica ne smiju se reproducirati, distribuirati djelomično ili u cjelini ili na drugi način koristiti u komercijalne svrhe odnosno na način koji posredno ili neposredno može prouzročiti štetu DIV d.o.o. ili trećima.

Sadržaj odnosno dijelovi sadržaja ovih Stranica mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika i nekomercijalne svrhe, uz poštivanje svih autorskih i srodnih prava, vlasničkih prava i svih drugih prava u području intelektualnog vlasništva i svakog navedenog ograničenja prava, dok je svako korištenje Stranica odnosno sadržaja u komercijalne ili druge potrebe dopušteno isključivo uz izričitu suglasnost i odobrenje DIV d.o.o..

Sav sadržaj ovih Stranica zaštićen je autorskim i srodnim pravima, odnosno drugim pravima na području intelektualnog vlasništva, a sukladno relevantnim zakonskim propisima Republike Hrvatske. Pristupom i korištenjem ovih Stranica prihvaćate i podvrgavate se postupovnom i materijalnom pravu Republike Hrvatske kao isključivo mjerodavnom pravu za primjenu, tumačenje i pravne učinke u odnosu na bilo koje aspekte vezane za upotrebu, dopuštenja, isključenja i uvjete korištenja i primjene ovih Stranica, kao i isključivu nadležnost sudova Republike Hrvatske za sve možebitne zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat korištenja ovih Stranica ili s njima u vezi.

Korisnik ovih Stranica prihvaća utvrđenja Pravnih pravila i uvjeta korištenja Stranica i sve potencijalne rizike koji mogu nastati njihovim korištenjem, te je suglasan da će sadržaj ovih Stranica koristiti isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. Nadalje, DIV d.o.o. nije niti u kojem slučaju odgovoran za aktivnosti korisnika koje u sebi uključuju zlouporabu sadržaja ovih Stranica, odnosno nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja eventualno može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj osobi u vezi s uporabom ili zlouporabom pri korištenju sadržaja ovih Stranica.

Ove Stranice mogu sadržavati i dokumente, podatke, informacije kao i veze do drugih web stranica trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. DIV d.o.o. nema nadzor nad navedenim web stranicama trećih kao niti nad sadržajem istih, te se u potpunosti odriče svake odgovornosti u svezi korištenja informacija, dokumenta odnosno korištenje web stranica trećih uopće.

DIV d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja ovih Stranica u bilo kojem trenutku i na bilo koji način, te ne odgovara za bilo kakvu štetu nastalu zbog promjena. Isto tako DIV d.o.o. zadržava pravo promjene ovih Pravnih uvjeta i pravila korištenja bez prethodne najave ili posebne obavijesti.

Važeće cijene svih usluga objavljene su u Službenom cjeniku DIV d.o.o. i samo te cijene su važeće i valjane.

 
 

COPYRIGHT (c) 2008. DIV D.O.O. ALL RIGHTS RESERVED
web dizajn iDEA studio
PRAVNI OKVIR|OPĆI UVIJETI POSLOVANJA  
   
cheap nhl jerseys cheap nfl jerseys louis vuitton outlet cheap wholesale soccer jerseys cheap nfl jerseys cheap moncler jackets
youtube link DIV Facebook DIV twitter DIV