Login za poslovne korisnike

Korisničko ime


Lozinka


 
Upravljanje kvalitetom

Uveli smo sustav upravljanja kvalitetom kako bismo postigli najvišu moguću razinu kvalitete svih naših usluga iz područja proizvodnje, distribucije i trgovine vijčanim proizvodima.

 

Kvaliteta proizvoda i usluga stvara se i nadograđuje u svim fazama procesa proizvodnje ili usluga te je stoga politika kvalitete usmjerena prema svim djelatnicima i svim aktivnostima.

 

Proizvode kontroliraju naši stručnjaci u vlastitom laboratoriju, a nakon toga, odnosno prema zahtjevima ovlašteni instituti, te imaju zahtijevane certifikate. Sam laboratorij posjeduje mjernu opremu u potpunosti umjerenu, odnosno provjerenu, sa dokazivim slijedom prema međunarodnim etalonima.

 

Sustav upravljanja kvalitetom utemeljen na zahtjevima norme ISO 9001:2008 održavamo uz pomoć ovlaštene, međunarodno priznate i neutralne certifikacijske ustanove. Obzirom na ambicioznost naših ciljeva (između ostaloga postići "ZERO DEFECT" nivo proizvodnje), svi naši procesi podvrgnuti su konstantnim ocjenama i poboljšanjima (PLAN-DO-CHECK-ACT filozofija).

 

Trenutno, obzirom na brzo rastući udio proizvodnje koji radimo za automobilsku industriju, radimo na uvođenju sustava upravljanja kvalitetom TS 16949:2002, seta posebnih zahtjeva kod primjene ISO 9001:2008 za automobilsku industriju i za organizacije koje pružaju odgovarajuće usluge. 

 

Također, zbog izrazito pojačanog izvoza prema zemljama Europske Unije, primjenjujemo ili uvodimo i druge metode i tehnike upravljanja kvalitetom, tako prilagođavamo svoje procese međunarodno priznatim normama.

 

U svom radu veliku pažnju pridajemo i zaštiti okoliša, tako su brojna poboljšanja usmjerena na ekološko izuzimanje tvari iz procesa, skladištenje, rukovanje te odlaganje ili preradi potencijalno opasnih tvari. Primjer takvih napora je i uvođenje praćenja rukovanjem opasnim tvarima po R.E.A.C.H., regulativama Europske Unije (REACH = Registration, Evaluation, Autorisation and Restriction of Chemicals), proces preregistracije je već u postupku.

 

Novi trendovi u proizvodnji, ali i svijesti o ekologiji i napredak u metodologiji proizvodnih procesa od eksploatacije sirovina do praćenja pouzdanosti gotovog proizvoda očituju se u izmjenama ili dopunama međunarodnih normi, koje mi slijedimo. Primjer toga jest uvođenje "CE" norme označavanja, proizvodnje i testiranja vijaka, što radimo na poticaj naših velikih strateških partnera i kupaca iz EU.

 

Zadovoljstvo naših kupaca, pogotovo inozemnih i iznimno mali broj reklamacija na kakvoću naših proizvoda, najbolja su ocjena naših zajedničkih napora na polju osiguranja optimalne kvalitete, kojom ćemo svi biti zadovoljni, jer kako glasi moto našeg sustava upravljanja kvalitetom:

 

"KVALITETA JE POSAO SVIH NAS." 

 
 

COPYRIGHT (c) 2008. DIV D.O.O. ALL RIGHTS RESERVED
web dizajn iDEA studio
PRAVNI OKVIR|OPĆI UVIJETI POSLOVANJA  
   
cheap nhl jerseys cheap nfl jerseys louis vuitton outlet cheap wholesale soccer jerseys cheap nfl jerseys cheap moncler jackets
youtube link DIV Facebook DIV twitter DIV